Engineering

De engineering is een belangrijk aspect van het ontwerp en de constructie van fonteinen. Het omvat verschillende technische disciplines, zoals hydraulica, mechanica, elektriciteit en bouwkunde, die worden toegepast om de gewenste waterstroom, verlichting en geluidseffecten te creëren.

Bij de engineering van een fontein moeten verschillende factoren in overweging worden genomen, waaronder de grootte van de fontein, de waterdruk, de locatie en de omgeving. Het is van cruciaal belang om zorgvuldig te plannen en te testen om ervoor te zorgen dat de fontein veilig en duurzaam is en voldoet aan de gewenste esthetiek en functionaliteit.

In de engineeringsfase van het proces wordt de installatie verder uitgewerkt, hiertoe worden uitvoeringstekeningen gemaakt en diverse noodzakelijke calculaties gedaan, zoals, leidingweerstanden en berekeningen welke betrekking hebben op de elektrische capaciteit van zowel de schakelkasten, verlichting, zuivering en fonteinpompen. Alles wordt uiteraard getoetst aan de op deze installaties  betrekking hebbende NEN normen.

20011-07