Engineering

In de engineeringsfase van het proces wordt de installatie verder uitgewerkt, hiertoe worden uitvoeringstekeningen gemaakt en diverse noodzakelijke calculaties gedaan, zoals, leidingweerstanden en berekeningen welke betrekking hebben op de elektrische capaciteit van zowel de schakelkasten, verlichting, zuivering en fonteinpompen. Alles wordt uiteraard getoetst aan de op deze installaties  betrekking hebbende NEN normen.

20011-07