Bouwbegeleiding

20191113_090659

Kan de installatie van start gaan? Dan is Flowconsult het wakende oog gedurende die cruciale fase. Met regelmaat volgen we het project om te checken of de aanleg volgens het bestek verloopt. Natuurlijk zijn we in dat stadium ook stand-by voor alle vragen die uw uitvoerende partner heeft. Ook schouwen we het project, zowel tijdens de vooroplevering als tijdens de definitieve inbedrijfstelling.

Een bouwbegeleider kan vanaf het begin van het ontwerpproces betrokken worden en kan helpen bij het maken van keuzes op het gebied van materiaalgebruik, technische specificaties en budgetbeheer. Tijdens de bouwfase kan een bouwbegeleider erop toezien dat het ontwerp van de fontein correct wordt uitgevoerd en dat er geen fouten worden gemaakt. Hij of zij kan ook adviseren over de juiste plaatsing van de fontein en de optimale afstemming van de waterstralen.

Door de expertise van een bouwbegeleider in te zetten kan de bouw van een fontein soepeler verlopen en kan een hogere kwaliteit worden bereikt. Bovendien kan de bouwbegeleider ervoor zorgen dat de fontein voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen en milieueisen. Kortom, bouwbegeleiding is onmisbaar bij het creëren van een prachtige en functionele fontein.